Kategorier
Bitcoin Nyheter

Prisen på Bitcoin

Siden prisen på Bitcoins har gått voldsomt opp de siste årene er det flere og flere som snuser på muligheten til å grave frem Bitcoin selv. Da kan det fort være veldig mye penger å tjene på salget. Når det er sagt er det større og større utgifter knyttet til gruvedrift enn det var tidligere. Dette gjenspeiler også hvordan gruvedrift som en industri også historisk har vært. Før sto folk med et brett i en elv og vasket frem gull. Med tiden ble det vanskeligere og vanskeligere å finne gull og større maskiner rykket inn for å finne gull i vanskeligere steder. Prisen på gull har gått veldig opp med vanskelighetsgraden. Det er på denne måten mange likhetstrekk mellom gull som råvare og det digitale gullet – Bitcoin.

Et annet alternativ er å kjøpe bitcoin av en forhandler.

Kategorier
Bitcoin Nyheter

Grave frem dine egne Bitcoin

På denne måten har det vokst frem en Bitcoin gruveindustri av personer og selskaper som setter opp datamaskiner til å løse matteproblemene. Jo flere du løser jo vanskeligere blir problemene. Når Bitcoin startet kunne vanlige personer bruke helt vanlige datamaskiner til å løse de forskjellige matteproblemene som oppsto. Nå derimot har problemene blitt så kompliserte og vanskelige at det kreves helt spesielle datamaskiner til å løse problemene. Det kreves også ganske mye strøm for at maskinene skal holde seg gående. Strøm koster for penger. Gruvedrift av Bitcoin har derfor også blitt ganske mye dyrere enn det var tidligere.

Les mer om Bitcoin mining: https://bitway.net/

Kategorier
Bitcoin Nyheter

Bitcoin mining

Hva er ”mining” og hvordan driver man gruvedrift av Bitcoins?

Bitcoin er blitt en kjempepopulær digital valuta. Det finnes mange digitale valutaer og Bitcoin er den desidert største. Bitcoin kalles det digitale gullet fordi det er et begrenset antall Bitcoins, hvor måten vi finner nye Bitcoin på er gjennom Bitcoin mining eller graving.

Bitcoins systemet har en spesiell måte å slippe Bitcoins i markedet på. Maksimale antallet Bitcoins er 21 millioner. For at ikke alle 21 millionene er i markedet samtidig slipper Bitcoin ut jevnt. Systemet kalles å grave frem Bitcoin. Jo flere som graver i dette systemet jo mer stabilt er hele Bitcoin nettverket.

Måten Bitcoin graves frem på illustreres ofte med at Bitcoins sitter fast i stener hvor man må hakke bort stenen for å få tak i mynten. Ingen løper rundt på internett og hakker i sten, men digitalt løses denne illustrasjonen ved at folk løser matteproblemer eller det som kalles Bitcoin algoritmer. Når matteproblemet, eller algoritmen, er løst så mottar den eller de personene som løste problemet et visst antall Bitcoins som belønning for jobben de gjorde for å løse problemet.