Hjem

Ønsker du å starte med Bitcoin spekulering eller å eie Bitcoin står valget mellom to forskjellige måter å få tak i Bitcoin på. Enten må du grave frem dine egne Bitcoin eller så må du kjøpe Bitcoin på markedet, Bitcoin som da allerede er gravet frem. Disse selges da til markedspris, en pris som er nå blitt veldig høy.

Coinmarket.no